Τούλης Π. Ν. / Ο λόγος του Θεοφάνη Νικαίας «Εις την πανάχραντον και παναγίαν, Δέσποιναν ημών Θεοτόκον»

Πατερική και δογματική θεώρηση Θεσσαλονίκη: Ostracon Publishing, 2016. (Acta varia academica; vol. 17). 128 σ. ISSN 2241-8318 ISBN 978-618-5146-35-1

Авторы

  • Дмитрий Макаров

Аннотация

УДК 82-95
DOI: 10.31802/2658-4476-2020-1-5-205-210

Биография автора

Дмитрий Макаров

доктор философских наук, доцент и заведующий кафедрой общих гуманитарных дисциплин Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского (Екатеринбург), профессор библейско-богословской кафедры Екатеринбургской духовной семинарии

Загрузки

Опубликован

2020-02-25

Выпуск

Раздел

Рецензии

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)